Deskundige ICT B4 – B5 (M/V)

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lebbeke deelt mee dat de hierna vermelde betrekking vacant is bij wijze van aanwerving:
Deskundige ICT B4 – B5 (M/V) met voltijdse prestaties in contractueel dienstverband.

Er wordt een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van één jaar.

 De dienst ICT behoort tot de afdeling ondersteunende diensten. Samen met je collega sta je in voor een betrouwbare werking, het beheer, onderhoud en verdere coherente ontplooiing van de informatica, het netwerk en telefonie voor de gemeentelijke organisatie. Naast het dagdagelijkse operationele werk heeft deze dienst ook een adviserende rol naar het gemeentebestuur in verband met het opvolgen van nieuwe technieken en evoluties in de informatica.

Wat verwachten we?

 • je hebt een grote actuele kennis van en bent onderlegd in het installeren en onderhouden van ICT-apparatuur en programmatuur, in het oplossen van technische problemen, in het opzetten en beheren van een netwerk;
 • je bent polyvalent en zeer gedreven in ICT en creatief in het vinden van oplossingen;
 • je neemt initiatief, je bent stressbestendig, flexibel en klantgericht.

(Bijzondere) aanwervingsvoorwaarden:

 • je hebt minimaal een bachelordiploma, een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
 • je vertoont gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert;
 • je geniet de burgerlijke en politieke rechten;
 • je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie;
 • je slaagt voor een vergelijkende selectieprocedure.

Wij bieden

 • een boeiende, afwisselende en uitdagende functie bij een lokale overheid in volle beweging;
 • werkzekerheid met een voltijds contract voor onbepaalde duur (38u per week);
 • volledige overname van ervaring in de openbare sector; volledige overname van functierelevante beroepservaring uit de privé of als zelfstandige;
 • een goede work-life balance met glijdende werktijden en een aantrekkelijk verlofstelsel (30 dagen verlof – vanaf 5 jaar anciënniteit 35 dagen verlof);
 • Loon en extralegale voordelen:
  • loon niveau B4-B5 – min. 34.052€ bruto/jaar en max. 55.474€ bruto/jaar
  • maaltijdcheques (6€, waarvan 1.09€ persoonlijke bijdrage)
  • fietsvergoeding (0.24€/km)
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • opbouw 2de pensioenpijler (1% van het pensioengevend jaarloon)

Procedure

Schriftelijke proef (op 60 punten)

 • een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.
 • een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.

 Mondelinge proef (op 40 punten)

Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Bij elk examengedeelte (schriftelijke proef en mondelinge proef) wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek vijftig procent van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 procent van de punten.

De data waarop de schriftelijke en mondelinge proef plaats hebben, zijn momenteel nog niet gekend. Deze data zullen minimaal 14 dagen op voorhand worden doorgeven.

Interesse?

Bezorg je sollicitatiebrief, vergezeld van een curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma, tegen uiterlijk 29 oktober 2019 bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs (Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke) of via e-mail met leesbevestiging (personeelsdienst@lebbeke.be).

De datum van overhandiging, van de poststempel of van het e-mailbericht geldt als datum van verzending en indiening van de kandidatuur.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.