Deskundige omgeving B1-B3 - voltijds - contract onbepaalde duur

Aanwerving en aanleg wervingsreserve voor twee jaar

De deskundige omgeving staat mee in voor de uitvoering van het beleid van de gemeente m.b.t. milieu, natuur en duurzame ontwikkeling. Hij/zij ondersteunt de milieudienst o.a. door het opvolgen van de VLAREM-wetgeving door het behandelen en adviseren van de vergunningsaanvragen en het toezicht erop. Daarnaast staat hij/zij in voor het registreren en behandelen van milieugerelateerde klachten en meldingen en voor het opvolgen van projecten rond milieu, natuur, klimaat of duurzame ontwikkeling.

Functie

 • kennis van de ontwikkelingen rondom de wetgeving en regelgeving van belang voor de milieudienst
 • instaan voor het toezicht op bedrijven (klasse 2 en 3) die een omgevingsvergunning luik milieu dienen aan te vragen bij de gemeente om hun activiteiten te mogen uitvoeren
 • opzetten van een milieumanagementinformatiesysteem waarin onder meer al de klachten rond milieu worden verzameld en opgevolgd
 • behandelen en adviseren van het milieuluik van omgevingsvergunningsaanvragen en –beroepen
 • mee opvolgen van projecten rond milieu, natuur, klimaat of duurzame ontwikkeling

Profiel

 • in het bezit zijn van een bachelordiploma, ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs
 • in het bezit zijn van een rijbewijs B
 • in het bezit zijn van een bekwaamheidsbewijs lokale toezichthouder milieuhandhaving of dit behalen binnen een periode van 12 maanden na de aanstelling
 • je slaagt voor een vergelijkende selectieprocedure

Wij bieden

 • een boeiende, afwisselende en uitdagende functie bij een lokale overheid in volle beweging
 • werkzekerheid met een voltijds contract voor onbepaalde duur (38u per week)
 • volledige overname van ervaring in de openbare sector; overname van max. 12 jaar functierelevante beroepservaring in de privé of als zelfstandige
 • een goede work-life balance met glijdende werktijden en een aantrekkelijk verlofstelsel (30 dagen verlof – vanaf 5 jaar anciënniteit 35 dagen verlof)
 • loon en extralegale voordelen:
  • loon niveau B1-B3 – min. 2.460 euro bruto/maand en max. 4.146 euro bruto/maand
  • maaltijdcheques (6 euro, waarvan 1,09 euro persoonlijke bijdrage)
  • fietsvergoeding (0,24 euro/km)
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • opbouw 2de pensioenpijler (1% van het pensioengevend jaarloon) 

Procedure

 • schriftelijke proef (op 60 punten)
  • een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.
  • een gevalstudie: omvat de specifieke beschrijving van één of meer situaties of praktijkgevallen die verband houden met de dienst, en waarover de gegevens tijdens het examen aan de kandidaat worden bezorgd. De wetgeving of specifieke kennis m.b.t. de functie kan hierin worden verwerkt.
 • mondelinge proef (op 40 punten): deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Bij elk examengedeelte (schriftelijke proef en mondelinge proef) wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.

De data waarop de schriftelijke en mondelinge proef plaats hebben, zijn momenteel nog niet gekend. Deze data zullen minimaal 14 dagen op voorhand worden doorgeven.

Solliciteren?

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 20 december 2019.
Duidelijk functie vermelden waarvoor je solliciteert.

Sollicitatiebrief met motivatie + cv + afschrift van het vereiste diploma + omschrijving van de functierelevante ervaring (indien van toepassing) indienen bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs (Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke) of via e-mail met leesbevestiging (personeelsdienst@lebbeke.be).

Meer info?

Personeelsdienst gemeente Lebbeke - personeelsdienst@lebbeke.be of 052/46 82 32.