Eerstelijnszone Dender beloont Zorg- en Welzijnsaanbieders met ELZ-Awards

Gepubliceerd op vrijdag 10 januari 2020 12.39 u.
Eerstelijnszone Dender groepeert de gemeenten Lebbeke, Berlare, Buggenhout, Hamme, Dendermonde en Zele. De Eerste-Lijns-Zone (ELZ) bundelt alle zorg- en dienstverlening waar je als burger zonder doorverwijzing beroep kan op doen.

Dat is een heel breed gamma: gezinshulp, thuisverpleging, huisarts, apotheker, kinesist, sociale diensten van de ziekenfondsen of gemeenten, woonzorgcentra … maar ook het aanbod gedragen door mantelzorgers en vrijwilligers.

De bedoeling is dat er meer en betere samenwerking komt tussen de diensten onderling, met de mensen met zorgnood en hun omgeving als belangrijke partners. Samen werk maken van zo lang mogelijk zo gezond mogelijk te leven is een andere belangrijke opdracht van de ELZ.

ElZ Dender wil via ELZ-Awards – kort gezegd: Elza’s – organisaties, diensten of individuen die zich het voorbije jaar op één of andere manier onderscheidden in de schijnwerpers zetten.

Er zijn 5 Elza’s te verdelen: beste samenwerkingsverband, beste innovatief initiatief op vlak van zorg en welzijn, beste buurtzorgproject, beste ELZ-ambassadeur en de mantelzorger/vrijwilliger of persoon met zorg- en ondersteuningsnood van het jaar in Eerstelijnszone Dender. Ben jij of ken jij een kandidaat in ELZ Dender die zich in 2019 bijzonder verdienstelijk maakte op vlak van één van de nominaties of was jij het afgelopen jaar zelf zorgbehoevend en wil je jouw vrijwilliger, mantelzorger en of zorg/welzijnsorganisatie in de bloemen zetten? Dan kan je de kandidatuur tegen 25 januari 2020 indienen bij eerstelijnszone@gmail.com.

De laureaten worden bekend gemaakt op de nieuwjaarsreceptie van ELZ-Dender op 31 januari. Er wacht hen eeuwige roem en een kunstwerk vervaardigd door het keramiekatelier van ldc Zilverpand.