Eerstelijnszone Dender: oproep zorgzame buurt

Gepubliceerd op dinsdag 19 november 2019 8.36 u.
De voorlopige zorgraad van Eerstelijnszone Dender en de werkgroep Buurtgerichte Zorg lanceren een projectoproep Buurtgerichte Zorg.

Ben jij of is jouw organisatie betrokken bij een project dat kadert binnen het thema zorgzame buurt? Heb je een idee dat je wil uitwerken of is er reeds een project dat vruchten afwerpt? Situeert jouw project of idee zich binnen het werkingsgebied van ELZ Dender? Is het gericht op het blijven wonen in eigen huis of buurt ongeacht leeftijd en zorgbehoefte en wordt dit gedragen vanuit een samenspel tussen professionals en buurtbewoners? Twijfel dan niet om in te gaan op deze projectoproep.

De 5 projecten die door een externe jury weerhouden worden, kunnen rekenen op een gratis ondersteuningsaanbod dat bestaat uit een uitgebreide vorming doelgericht werken en een lerend netwerk met intervisiedagen.

De deadline voor indiening is 15/12/2019. Indien het gaat over een project dat nog moet starten is de uiterste startdatum 1/1/2020.

Gedetailleerde info en voorwaarden vind je terug in de Projectoproep Buurtgericht Werken en het overzicht met de selectiecriteria.

Maak gebruik van deze projectfiche die je ingevuld samen met de buurtanalyse opstuurt voor 15/12/2019 naar eerstelijnszone@gmail.com.

Hier vind je een presentatie met meer info.