Evenementen tijdens coronaperiode - update vanaf 1 september 2020

Gezien de heropflakkering van het coronavirus, gelden vanaf 29 juli opnieuw strengere voorwaarden voor het samenkomen en het organiseren van evenementen. We zetten hieronder graag voor jou op een rijtje hoe het in Lebbeke gaat.

Regelgeving

(MB van 22 augustus 2020)

Basisregel: Elk huishouden (personen die onder hetzelfde dak wonen) mag contact hebben met vijf andere mensen (altijd dezelfde), met deze vijf contacten moet de veiligheidsafstand niet gerespecteerd worden, al wordt dat wel aangeraden.
Je mag maximum met 10 personen tegelijk samenkomen. Dan moet je wel de nodige afstand bewaren.

Kinderen jonger dan twaalf jaar worden niet meegeteld.

Voor evenementen geldt het volgende:

  • Max. 200 personen: evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten met publiek karakter en wedstrijden BINNEN.
  • Max 400 personen: evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en banketten met publiek karakter en wedstrijden BUITEN.

Wat in Lebbeke?

Privéfeesten

Wanneer je een verjaardagsfeestje, babyborrel, BBQ,….wil organiseren op een privédomein met een beperkt aantal genodigden, moet je rekening houden met een maximumaantal van 10 personen. Je moet ten allen tijde de veilige afstand van 1,5 meter bewaren.

Publieke evenementen

Onder de publieke evenementen vallen socio-culturele activiteiten waar er geen beperkte gastenlijst is en die voor iedereen toegankelijk zijn. Daar ligt het maximum op 100 personen binnen en 200 personen buiten waarbij de sociale afstand van 1,5 meter moet verzekerd worden. Let wel, die aantallen zijn een richtlijn. Er moet eerst worden voorzien in de noodzaak van de anderhalve meter afstand, dan pas kan je jouw maximum aantal personen bepalen.

Wanneer er in jouw zaal of op jouw weide bijvoorbeeld slechts 50 personen veilig kunnen plaatsnemen met inname van de anderhalve meter, wordt het maximum van jouw evenement op 50 personen gezet.

Melden

Elk publiek evenement moet, zoals voorheen, gemeld worden aan de gemeente, via het veiligheidsdraaiboek. (daarbij voeg je ook de pdf die je na het invullen van de evenementenmatrix van de Vlaamse overheid krijgt - www.covideventriskmodel.be). Lees de protocollen die hiervoor beschikbaar zijn zeker even na. Een overzichtje vind je op www.info-coronavirus.be

Je noteert op je evenement zoveel mogelijk de namen en contactgegevens van de aanwezigen, bij een eventuele besmetting wordt het dan mogelijk om enkel een beperkte groep in quarantaine te plaatsen.

Het COVID Event Risk Model (protocol en matrix) kan je ook helpen bij de organisatie.