Gemeentebelasting

Gepubliceerd op dinsdag 19 november 2019 9.37 u.
Eind november ontvangt u voor de laatste keer een aanslagbiljet voor de algemene gemeentebelasting.

Het nieuwe bestuur kiest er om twee redenen voor om deze forfaitaire belasting vanaf 2020 af te schaffen: een algemene gemeentebelasting staat volledig los van de draagkracht van de inwoners en de inning ervan is erg duur qua administratiekosten.

Het bestuur wil wel de nodige investeringen voor de verfraaiing van onze gemeente blijven garanderen en zal dus een gedeelte van de inkomsten recupereren via een verhoging van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Deze belastingverschuiving komt neer op een sociale maatregel:
Het vroegere forfaitaire bedrag wordt vervangen door een tarief dat oploopt naargelang de waarde van de woning, bovendien dragen ook eigenaars van buiten Lebbeke en bedrijven mee deze belasting, waardoor deze verschuiving voor het grootste deel van de bevolking een belastingverlaging zal opleveren.

Met het afschaffen van de gemeentebelasting verdwijnt vanaf volgend jaar ook de bon voor tien gratis vuilniszakken. Deze was al langer een doorn in het oog van OVAM, omdat het de mensen zou aanzetten om minder te sorteren. Door de invoering van de nieuwe sorteerregels voor PMD is de hoeveelheid restafval voor een gezin ook drastisch gedaald.

Het gratis strooizout wordt ook niet meer door de gemeentediensten verdeeld, dit kan u elke dag bij de meeste lokale (doe-het-zelf) handelaars aan een lage prijs aankopen.