In uitvoering van artikel 18 van het gemeentewegendecreet van 3 mei 2019. Beslissing van de gemeenteraad van 26 oktober 2022 houdende de definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor de nieuwe trage gemeenteweg te Wieze, tussen buurtweg 39 en b