Inschrijving van de burgers uit de lidstaten van de Europese Unie die verblijven in België, voor de verkiezingen van het Europees Parlement op zondag 26 mei 2019

De burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die hun hoofdverblijfplaats hebben in onze gemeente kunnen zich nu reeds, en tot 28 februari 2019, laten registeren voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

Alle nodige informatie over de uitoefening van het stemrecht en het recht op verkiesbaarheid in België bij de verkiezingen van het Europees Parlement op 26 mei 2019 is te vinden op www.europeanelections.belgium.be.

Deze website is beschikbaar in de 24 officiële talen van de Europese Unie.