Intergemeentelijke netwerkcoach (vrijwilligers)werk

Ben je klantvriendelijk en kan je vlot praten en organiseren? Ben jij de administratieve duizendpoot die we zoeken?

Rol in de organisatie

Als netwerkcoach vorm je samen met de intergemeentelijke integratieambtenaar een team. Daarnaast werk je nauw samen met de dienst tewerkstelling (OCMW), dienst middenstand, dienst burgerzaken, het secretariaat en het lokaal Agentschap Integratie & Inburgering.

Sociaal netwerk en participatie voor inburgeraars zijn jouw thema’s. Je werkt mee aan officiële organisaties rond tewerkstelling, volgt subsidies op, coördineert de vrijwilligerswerking en tracht het huidige tewerkstellingsaanbod voor kwetsbare doelgroepen uit te breiden.

Als netwerkcoach van Dendermonde, Lebbeke en Buggenhout ga je in gesprek met nieuwkomers, en/of anderstalige personen. Zodoende onthaal je hen op een klantvriendelijke manier en ondersteun je waar nodig.

Je bent flexibel ingesteld en je kan je makkelijk aanpassen aan veranderende omstandigheden. Je kan kwaliteitsvol werk afleveren onder stress en tijdsdruk. Je bent bereid andere taken op jou te nemen die niet tot het normale takenpakket behoren indien de omstandigheden dit vereisen en je wil sporadisch avond- en weekendwerk doen.

Je kan zelfstandig en onafhankelijk aan taken werken en beslissingen nemen waar nodig. Je durft maatregelen nemen om de kennis in de dienst structureel te verankeren, maar je respecteert de grenzen van de eigen beslissingsbevoegdheid. Je werkt nauw samen met de integratieambtenaar en rapporteert aan de intergemeentelijke stuurgroep.

Zowel schriftelijk als mondeling communiceer je op een vlotte, duidelijke en verzorgde manier. Je respecteert vertrouwelijke en persoonlijke informatie en je kan inschatten of informatie al dan niet verder mag verspreid worden.

Je ondersteunt op administratief vlak de beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -opvolging over de proeftuin: sociale netwerking en participatie voor inburgeraars. Je hebt een zeer goede kennis van Excel en PowerPoint. 

Je helpt nieuwkomers en je bundelt de verkregen informatie en kijkt of dit beantwoordt aan de verwachtingen.

De ideale kandidaat

Je werkt systematisch en kan vlot plannen en organiseren. Tijdsdruk schrikt jou hierin niet af. Je kan je zowel schriftelijk als mondeling vlot uitdrukken met verschillende gesprekspartners.

Je hebt een goede balans tussen zelfstandig werken en samenwerken en durft initiatief te tonen waar nodig.

Plaats in de organisatie

Je werkt nauw samen met de intergemeentelijke integratieambtenaar. Concreet werk je zowel in Dendermonde, Lebbeke als Buggenhout.

Ons aanbod

 • Blijf leren en groeien via ons groot opleidingsaanbod.
 • Geniet van een goede balans tussen werk en privé.
 • Een tijdelijke functie in contractueel dienstverband.
 • Opstart: zo snel mogelijk – einddatum contract: 30/06/2022
 • Een aantrekkelijke verloning volgens de salarisschaal B1-B3 (min. €2536 en max. €4229 bruto geïndexeerd maandsalaris).
 • Relevante werkervaring kan meegenomen worden.
 • Openbaar vervoer voor woon-werkverkeer is volledig terugbetaald.
 • Kom je met de fiets naar het werk? Dan krijg je een mooie fietsvergoeding.
 • Je geniet van een 2e pensioenpijler ter waarde van 4% van je bruto jaarloon.
 • Gratis hospitalisatieverzekering.
 • Maaltijdcheques.

Bijkomende informatie

 • Het verloop van de selectie:
   • Preselectie: 15/01/2021
   • Eventuele niveautest (gunstig/ongunstig)
   • Een gevalsstudie gevolgd door een mondelinge proef: 25/01/2021 of 26/01/2021

Interesse?

Solliciteren kan tot en met 11 januari 2021 door je cv, ingevulde vragenlijst en een kopie van je diploma te bezorgen aan vacatures@dendermonde.be.

Vragen?

Voor meer inlichtingen over de selectieprocedure kan je contact opnemen met Ilke Van Gucht personeelsdienst Dendermonde - team selectie en rekrutering via 052/37 83 01 of vacatures@dendermonde.be.