Inzage lijst stemgerechtigde ingelanden polder Vlassenbroek

Gepubliceerd op dinsdag 8 oktober 2019 9.16 u.
Bericht aan de ingelanden van de Polder Vlassenbroek

Ingevolge artikel 15 van de wet betreffende de poldersĀ d.d. 3/6/57 worden de belanghebbenden ter kennis gebracht dat de lijst van de stemgerechtigde ingelanden van Polder Vlassenbroek voor het dienstjaar 2020 ter inzage ligt op het kantoor van de ontvanger-griffier, Broekkantstraat 104 A, 9200 Dendermonde vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober 2019 elke dinsdag en donderdag van 10u tot 12u of na afspraak met de ontvanger-griffier