Kandidaten gezocht voor percelen van Natuur en Bos

Gepubliceerd op donderdag 4 augustus 2022 12.16 u.
Het Agentschap Natuur en Bos wenst het beheer van een aantal percelen over te dragen en doet hiervoor een oproep tot kandidaatstelling. Meer info is te vinden op de website https://www.natuurenbos.be/overzicht-percelen-beheeroverdracht. Gezien een aantal percelen gelegen zijn binnen uw gemeen