Verkiezing GOR

Op 26 juni 2019 werd de afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de gemeentelijke ondernemingsraad goedgekeurd.

Wie interesse heeft om lid te worden van de kerngroep kan zich hiervoor kandidaat stellen tot en met 10 september 2019.