Kerstmarkt 4 december 2022

Zondag 4 december zal na twee uitgestelde edities opnieuw een kerstmarkt georganiseerd worden in de kerk van de Minnestraat.

Op het trottoir voor en naast de kerk wordt ruimte geboden aan foodtrucks en drankenstands. In de kerk komen de verkoopstandjes, de gemeente voorziet hiervoor het nodige materiaal.

De kerk zal stemmig versierd worden met kerstbomen, aangepaste verlichting en andere sfeervolle decoratie.

Inschrijven kan via de link onderaan deze pagina.

Praktische info voor de kerstmarkt

Opstellen markt: vanaf 11u
Aanvang markt: 14u
Einde markt: 19u
Ontruiming markt: ten laatste 21u

DEELNAME IS GRATIS - Om zeker te zijn dat alle ingeschreven standhouders opdagen vragen wij een waarborg van 25€, te storten op BE90 0014 1140 1732 voor 1 december. 

Afspraken kerstmarkt

 • De kerstmarkt is van 14u tot 19u. Voor dit einduur kan niet afgebroken worden.
 • Iedereen moet ten laatste aanwezig zijn om 13.30u.
 • Opzetten is mogelijk vanaf 11u.
 • Na de kerstmarkt moeten de standen zo snel mogelijk opgeruimd worden
 • Voor de verkoopstanden in de kerk zorgt de gemeente voor tafels, jullie voorzien wel de elektriciteitskabel indien deze nodig zijn.
 • De ruimte voor de verkoopstand is vastgelegd op 2 lopende meter of 4 lopende meter.
 • Iedereen neemt zijn eigen afval mee (incl. glas)!
 • Hou er rekening mee dat de capaciteit van de elektriciteit verdeeld moet worden over alle deelnemers. Gebruik zo veel mogelijk LED -verlichting.
 • Muziek wordt er voorzien, eigen muziek is dus niet toegestaan.
 • Gebruik van elektrische verwarmingselementen is verboden.
 • De ontspanner en leidingen van gasflessen moeten conform de wetgeving zijn.
 • Alle dranken mogen enkel en alleen in herbruikbare recipiënten geschonken worden (Duvel, jenevers, cava, champagne,…) dus als je bijvoorbeeld een fles cava verkoopt, dan moet de fles bij jullie blijven.
 • Het is verboden: 
  • dranken in flessen te schenken met uitzondering van gewone pils 
  • alcoholische dranken te verkopen aan min 16 jarigen
  • sterke dranken te verkopen aan min 18 jarigen !!
 • Voor de kerstmarkt zal een vergunning opgemaakt worden voor de verkoop van sterke dranken voor het volledige evenement. 
 • Iedereen die gebruik maakt van een installatie om eten klaar te maken moet in het bezit zijn van een branddeken en een daarvoor geschikt blustoestel.
 • Water is er voorzien via een kraantje, gelieve hiermee rekening te houden.
 • In evenementtenten waarin horecawerkzaamheden plaatsvinden en/of waar activiteiten van het evenement plaatsvinden zoals muziekoptredens mag niet gerookt worden, ook niet als deze aan 1 of meerdere zijden open zijn.
 • De standen die etenswaren verkopen, moeten tevens in orde zijn met de onderrichtingen zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
 • Indien jullie door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn, gelieve dit dan goed op voorhand te melden via lokaleeconomie@lebbeke.be