Kerstmarkt info voor deelnemers

Inschrijven kan via het formulier onderaan. 

Praktische info

Opstellen markt: vanaf 10u
Aanvang markt: 16u
Einde markt: 22u
Ontruiming markt: ten laatste 23u

DEELNAME IS GRATIS 

Om zeker te zijn dat alle ingeschreven standhouders opdagen vragen wij een waarborg van 25€, te storten op BE90 0014 1140 1732 voor 10 december. 

Afspraken kerstmarkt

 • De kerstmarkt is van 16u tot 22u. Voor dit einduur kan niet afgebroken worden.
 • Iedereen moet ten laatste aanwezig zijn om 16u.
 • Opzetten is mogelijk vanaf 10u.
 • Na de kerstmarkt moeten de standen zo snel mogelijk opgeruimd worden
 • De standhouder zorgt voor zijn eigen materiaal (tent, tafels, verlengsnoeren, …)
 • Gelieve de correcte afmetingen van uw tent op te geven. Wij willen met aandrang vragen om de opgegeven afmetingen strikt te respecteren zodat elke deelnemer de toegewezen plaats kan innemen.
 • Zorg dat uw verlengsnoeren tegen nat en regen kunnen.
 • Iedereen doet zijn eigen afval mee (incl. glas)!
 • Hou er rekening mee dat de capaciteit van de elektriciteit verdeeld moet worden over alle deelnemers. Gebruik zo veel mogelijk LED -verlichting.
 • Muziek wordt er voorzien, eigen muziek is dus niet toegestaan.
 • Gebruik van elektrische verwarmingselementen is verboden.
 • De ontspanner en leidingen van gasflessen moeten conform de wetgeving zijn.
 • Alle dranken mogen enkel en alleen in plastieken of kunststof recipiënten geschonken worden (Duvel, jenevers, cava, champagne,…) dus als je bijvoorbeeld een fles cava verkoopt, dan moet de fles bij jullie blijven.
 • Het is verboden: 
  • dranken in flessen te schenken met uitzondering van gewone pils 
  • alcoholische dranken te verkopen aan min 16 jarigen
  • sterke dranken te verkopen aan min 18 jarigen !!
 • Voor de kerstmarkt zal een vergunning opgemaakt worden voor de verkoop van sterke dranken voor het volledige evenement. 
 • Iedereen die gebruik maakt van een installatie om eten klaar te maken moet in het bezit zijn van een branddeken en een daarvoor geschikt blustoestel.
 • Water is er voorzien via een kraantje, gelieve hiermee rekening te houden.
 • Versiering en verlichting moeten jullie zelf in jullie tent voorzien.
 • Evenementtenten waarin horecawerkzaamheden plaatsvinden en/of waar activiteiten van het evenement plaatsvinden zoals muziekoptredens mag niet gerookt worden, ook niet als deze aan 1 of meerdere zijden open zijn.
 • De standen die etenswaren verkopen, moeten tevens in orde zijn met de onderrichtingen zoals opgenomen in het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
 • Indien jullie door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn, gelieve dit dan goed op voorhand te melden via lokaleeconomie@lebbeke.be