Kind&Gezin

Kind&Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.
Kind en Gezin is er voor alle kinderen, dus ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Voor meer informatie omtrent Kind&Gezin kan je terecht op hun website.