Lebbeke wordt een warme gemeente!

Gepubliceerd op dinsdag 17 september 2019 10.17 u.
1 op 5 jongeren geeft aan zich niet goed in zijn vel te voelen… een ontluisterend cijfer, dat zich ook vertaalt in het hoge zelfmoordcijfer in Vlaanderen. Tijd om daar iets aan te doen! Dat is ook de motivatie van Lebbeke om mee in te stappen in het project Warme Steden en Gemeenten.

We willen zo ons steentje bijdragen aan het verhogen van het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren.

Lebbeke verenigt alle organisaties die werken naar kinderen en jongeren en hun mentaal welzijn. Zo worden de krachten gebundeld om de veerkracht van kinderen en jongeren te verhogen. Een goede geestelijke gezondheid in de jeugdjaren vormt namelijk de basis voor gezondheid en welbevinden in het latere leven en vermijdt veel psychisch leed.

Het einddoel? Een veilige plek, waar veerkrachtige kinderen en jongeren hun talenten en identiteit kunnen ontplooien, zich kwetsbaar kunnen opstellen en daarin gesteund worden door hun omgeving en leeftijdsgenoten.

Daarbij zal Lebbeke zich baseren op 8 pijlers om veerkracht te versterken:

  • Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren
  • Moedig een warme, ondersteunende opvoeding aan
  • Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling
  • Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving
  • Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid
  • Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving
  • Zorg dat kinderen en jongeren makkelijk de weg naar hulp vinden
  • Betrek kinderen en jongeren bij het beleid

Hierbij worden we begeleid door Logo Dender ondersteund door een consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s, initiatiefnemer Fonds GavoorGeluk en het onderzoekscentrum LUCAS KULeuven.

Ook Warme William verschijnt bij ons in het straatbeeld. Deze campagne met bijhorende app wil jongeren en hun omgeving aanzetten om kwetsbaarheid te delen en empathisch te luisteren naar elkaar zonder oordeel. Meer info vind je op www.warmewilliam.be.

www.warmestedenengemeenten.be