Marijke Bornauw

Al mijn hele leven heb ik het nodig om creatief bezig te zijn. Dat uit zich soms in kunst maar kan ook knutselen of upcycling zijn. Of creatief met gezonde voeding. Het geeft me voldoening iets waardevol te creëren.

Via keramiek en schilderen kan ik mezelf uiten en opgaan in een gevoel, concept of boodschap. Dan gaat het verder dan creatief bezig zijn en voel ik me verbonden.

Het is dan ook heel fijn om bij het schilderen uit het mentale te stappen en het schilderij te zien ontstaan, groeien en transformeren. Ik kan dan soms verbaasd of ontroerd zijn door het schilderij dat zich ontvouwt. Dat vind ik heel boeiend.

Voor dit project heb ik gekozen om schilderijen te exposeren die ik in het afgelopen jaar maakte en die voor mij een link hebben met de huidige tijd.

Hopelijk kan iedereen er een voor zich passende boodschap in vinden.

Voor mij zit er alvast in dat uit deze chaos en ellende ook een goede, betere tijd kan ontstaan.

Er zijn nu veel mensen die het op een of andere manier moeilijk hebben en verlies ervaren. Variërend van contacten, middelen, vrijheden, dierbaren, comfort, …. Bij elk verlies kan er ook iets anders in de plaats komen. Nu en in de toekomst. Ik wil mensen uitnodigen de ontstane leegte op te vullen met iets moois en liefdevol.

We gaan niet terug naar het ‘oude normaal’. Maar wat is het ‘nieuwe normaal’ dat we willen creëren? Welk beeld hebben we van de toekomst?

Samen bouwen we aan de toekomst. Het is interessant om je regelmatig af te vragen of de beslissingen die je maakt mee bouwen aan de wereld waar jij graag in wil leven. Dat kan bvb. gaan over je manier van omgaan met elkaar, jezelf, de natuur, tijd of consumptie.

Gedachten bij de schilderijen:

‘It’s the end of the world as we know it’

Wees zelf de verandering die je wil zien in de wereld.

Elke gedachte heeft de kracht zich te manifesteren. Elk woord, elke handeling heeft de kracht tot verandering.

Besef dat elke handeling, hoe klein ook, onderdeel wordt van een wereldwijd energetisch veld.

One drop raises the sea.

Elk persoon, elk gebaar, is van belang.

Kom in contact met je ware zelf. Ontwikkel je ware potentieel.

Je bent niet alleen. Maak contact met elkaar en met je spirituele team.

Uiteindelijk komt alles goed.