Mee nadenken over een klimaatgezonde toekomst voor Lebbeke? Kom naar onze klimaattafel!

Gepubliceerd op dinsdag 14 januari 2020 13.30 u.
Via het Burgemeesterconvenant engageren Europese steden en gemeenten zich ertoe de klimaatdoelstellingen van Europa mee te realiseren. Ook Lebbeke is een stevig engagement aangegaan om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied.

Naast het beperken van de uitstoot van broeikasgassen, willen we ook de negatieve gevolgen van de klimaatverandering helpen verzachten. Een warmere aardbol betekent immers ook extreme omstandigheden zoals hitte, lange periodes van droogte met mogelijk drinkwaterschaarste of net pieken van hevige regenval en kans op overstroming of wateroverlast.

Daarom maken we een klimaatplan op met concrete acties die we willen uitvoeren tussen nu en 2030. We werken hiervoor samen met Provincie Oost-Vlaanderen en we nodigen onze inwoners, burgers en bedrijven graag uit om mee te denken en oplossingen aan te reiken.

Tijdens een klimaattafel op dinsdag 18 februari denken we samen na over hoe we de gevolgen van de klimaatverandering zoals droogte, wateroverlast en hitte kunnen beperken. Het is immers nog niet te laat: als we snel en doortastend handelen, kunnen we de klimaatopwarming nog indijken.

Volgende themagebonden klimaattafels komen op 18 februari aan bod:

  • hoe kunnen we klimaatgezond wonen en leven?
  • Hoe kunnen we straten, pleinen, …. klimaatgezond inrichten?
  • Hoe en waar voorzien we groenblauwe netwerken?

Jij bepaalt mee de klimaatgezonde toekomst van Lebbeke

Een klimaatgezond beleid uitstippelen is een kwestie van samenwerken! Tijdens de klimaattafel hebben inwoners het mee voor het zeggen: mensen van elke leeftijd, verenigingen, lokale handelaars, landbouwers, geëngageerde vrijwilligers,…

Wil je ook meewerken aan een beter klimaat ? Wil je weten hoe we in Lebbeke de grootste klimaatwinst kunnen boeken? Heb je concrete ideeën?
Iedereen die van onze gemeente een klimaatgezonde plek wil maken, is van harte welkom!

De negatieve gevolgen van klimaatverandering, we kunnen er samen wat aan doen!

Meer bomen, meer groen, minder verharding of bebouwing, meer kansen voor water: dat zijn kort opgesomd de onmisbare ingrediënten om ons te wapen tegen het veranderende klimaat.
Ook jij kan daaraan meehelpen! Door je tuin of bedrijf natuurlijk en klimaatbestendig in te richten. Door je terras of oprit slim in te richten en waterdoorlatend te maken. Door een groendak aan te leggen. Door zuinig om te springen met drinkwater en regenwater op te vangen als alternatieve waterbron voor tuin, toilet of wasmachine. Door plaatsen in de bodem te voorzien waar regenwater de tijd krijgt om in te dringen, zodat het grondwaterpeil zich kan aanvullen. Door schaduwrijke, groene plaatsen te voorzien, die verkoeling bieden tijdens hittegolven. Wist je dat één volwassen boom hetzelfde verkoelende effect heeft als 4 energievretende airco’s ?

Door je eigen bedrijf, huis, dak of tuin klimaatgezond in te richten help je mee aan een klimaatrobuuste omgeving. Wellicht kan je deze principes ook toepassen op je werkplek, je school, je verenigingslokaal, het pleintje in je buurt, de volkstuin waarvan je deel uitmaakt. Je hebt meer invloed op je omgeving dan je denkt.

Het gemeentebestuur van Lebbeke en de Provincie reiken inspiratie, goede voorbeelden en grote lijnen aan. Jullie verfijnen deze naar hun directe omgeving en zetten om naar concrete lokale plan. Zo zetten we samen een lokaal klimaatplan op dat haalbaar en uitvoerbaar is.

Praktisch

Wanneer: dinsdag 18 februari 2020 vanaf 19.15u

Waar: Terraszaal CC De Biekorf, Stationsstraat 23 te 9280 Lebbeke

Programma:

  • 19.15u: ontvangst
  • 19.30u start: welkomstwoord door de schepen/burgemeester en toelichting door de provincie: uitdagingen/adaptatiestrategieën/inspirerende voorbeelden/verloop van de avond
  • 20.00u: eerste reeks klimaattafels ( ± 10 personen per tafel)
  • 20.45u: pauze
  • 21.00u: 2de reeks klimaattafels
  • 21.45u afronding en terugkoppeling
  • Napraten met een drankje

Inschrijven kan tot 14 februari 2020 via milieudienst@lebbeke.be of via 052/46 82 47.