Bericht van openbaar onderzoek

Gepubliceerd op dinsdag 12 oktober 2021 10.36 u.
Afschaffing van het deel van voormalig buurtweg 17 tussen de Kloosterstraat en de voetweg 18, de aanleg van de nieuwe trage gemeentewegen tussen voetweg 18 en de Kloosterstraat, en tussen buurtweg 16 en de Hoogstraat.

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat het dossier voor de afschaffing van het deel van voormalig buurtweg 17 tussen de Kloosterstraat en de voetweg 18, de aanleg van de nieuwe trage gemeentewegen tussen voetweg 18 en de Kloosterstraat, en tussen buurtweg 16 en de Hoogstraat, ter inzage ligt gedurende een termijn van dertig dagen van maandag 11 oktober 2021 tot en met dinsdag 9 november 2021. De wijziging werd door de gemeenteraad in zitting van 29 september 2021 voorlopig vastgesteld.

Inzage van het dossier is mogelijk elke werkdag op afspraak, 052/46 82 48, technische dienst, Leo Duboisstraat 44, 9280 Lebbeke.

Iedereen die omtrent deze afschaffing bezwaren of opmerkingen heeft, moet dit schriftelijk melden per aangetekende brief of afgeven tegen ontvangstbewijs, uiterlijk op 9 november 2021, aan het college van burgemeester en schepenen, Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke. Het afgeven tegen ontvangstbewijs kan eveneens enkel op afspraak.