RUP Cruyveld

Gepubliceerd op maandag 13 november 2023 8.52 u.
Het gemeentebestuur Lebbeke werkt aan de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Cruyveld. Het RUP gaat over het gebied gelegen tussen de Rossevaalstraat, de Heizijdestraat, de Langestraat en de spoorlijn.

Ruimtelijke ordening

RUP CRUYVELD

AANKONDIGING OPENBAAR ONDERZOEK

Het gemeentebestuur Lebbeke werkt aan de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Cruyveld. Het RUP gaat over het gebied gelegen tussen de Rossevaalstraat, de Heizijdestraat, de Langestraat en de spoorlijn. Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) zal bepalen welke bestemmingen er mogelijk zijn en hoe het gebied ingericht en beheerd moet worden. Vorig jaar lag de startnota en procesnota ter inzage. Op basis van de resultaten van de inspraakronde werd het gebied verder bestudeerd. De gemeenteraad heeft in zitting van 27 september 2023 het ontwerp-RUP voorlopig vastgesteld. Dit ontwerp RUP zal in openbaar onderzoek gelegd worden van 14 november 2023 tot en met 12 januari 2024.

Het ontwerp-RUP Cruyveld kan geraadpleegd worden in het administratief centrum, dienst ruimtelijke ordening, Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke na het maken van een afspraak via 052/46 82 50 of ruimtelijkeordening@lebbeke.be. De documenten kan je eveneens raadplegen via de gemeentelijke website. 

Bezwaarschriften kunnen ingediend worden TER ATTENTIE VAN DE GECORO:

  • per aangetekende brief aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), Flor Hofmanslaan 1 te 9280 Lebbeke
  • tegen ontvangstbewijs op het administratief centrum van de gemeente Lebbeke, dienst ruimtelijke ordening, na afspraak via 052/46 82 50 of ruimtelijkeordening@lebbeke.be

INFOMOMENT ONTWERP RUP

Er wordt in een infomoment voorzien waar je terecht kunt voor info en vragen over het ontwerp-RUP Cruyveld. Dit vindt plaats op donderdag 7 december 2023, om 19.30 uur in het Jeugdontmoetingscentrum (JOC) - Gelijkvloers, Leo Duboisstraat 40 in 9280 Lebbeke.