Ontvanger-griffier polder Vlassenbroek (B1-B3) (3/5e functie)

Polder Vlassenbroek staat in voor het beheer en onderhoud van de waterlopen binnen haar ambtsgebied. Het polderbestuur werft hiervoor een Ontvanger-griffier aan.

Taken

• Je coördineert de werking van de Polder en leidt de praktische gang van zaken in dialoog met het Bestuur. Je bent eindverantwoordelijke voor personeel, financiën en administratie.
• Je volgt alle projecten van de Polder op en blijft op de hoogte van de stand van zaken. Dit omvat bestekken, onderhoudsplannen, analyse van adviesaanvragen…
• Je staat in voor het financieel beheer van de Polder en de inning van de Polderbelasting.
• Je onderhoudt nauwe contacten met gemeentebesturen, het provinciebestuur en de Vlaamse Overheid.
• Je bereidt de bijeenkomsten van het dagelijks Bestuur en de Algemene Vergadering voor.


Deelnemingsvoorwaarden

• Je bent in het bezit van een bachelordiploma.

Uitgebreide informatie omtrent gewenst profiel, functiebeschrijving en selectiereglement bekom je door te mailen naar odette@poldervlassenbroek.be
Kandideren kan mits een aangetekende brief t.a.v. dijkgraaf Wim Debbaudt Vlassenbroek 32, 9200 Dendermonde uiterlijk vóór 16 september 2019.

De selectie gebeurt in samenwerking met Ascento. Meer info op: ascento.be/vacatures