Openbare onderzoeken van 01/03/2024 tot en met 30/03/2024

Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen

 

Dossier: OMV_ 2024011451

Naam: Van Vooren Tibo

Ligging: Hoogstraat ZN te 9280 Lebbeke

Aard: verkavelen in twee loten

Inhoud aanvraag - 2024011451 - Inzageloket (vlaanderen.be)

Dossier: OMV_ 2024016510

Naam: Van Driessche Luc – De Smedt Veronique – Van Nuffel Filip – Van Driessche Willy

Ligging: Nieuwstraat ZN te 9280 Lebbeke

Aard: bijstellen van de verkavelingsvoorschriften voor loten 2a en 3a

Inhoud aanvraag - 2024016510 - Inzageloket (vlaanderen.be)