Openbare onderzoeken van 01/10/2021 tot en met 30/10/2021

Dossier: OMV_2021135332
Naam: Peeters Tim – De Groote Veronique
Ligging Aalstersestraat 45 te 9280 Lebbeke
Aard: houden van maximaal 50 honden
Dossier: OMV_2021149970
Naam: Scheldeman Mieke
Ligging: Baasrodestraat 180A te 9280 Lebbeke
Aard: plaatsen van publiciteit in de voortuin