Openbare onderzoeken van 03/01/2020 tot en met 01/02/2020

Dossier: OMV_2019158977
Naam: De Soete Mark
Ligging: Visstraat 51A te 9280 Lebbeke
Aard: plaatsen van een veranda