Openbare onderzoeken van 03/11/2023 tot en met 02/12/2023

Dossier:  OMV_ 2023075660
Naam:  Van Damme Peter – Cassiman Jenny
Ligging: Aalstersestraat 180B-182-182B te 9280 Lebbeke
Aard: uitbreiden van het aantal woningen binnen een bestaand en vergund volume van een woonerf, alsook de heraanleg van de gedeelde buitenruimte
Dossier:  OMV_ 2023128071
Naam:  Borms Pierre – Philips Marie-Jeanne
Ligging:  Hogebrug 65 te 9280 Lebbeke
Aard: bouwen van een meergezinswoning met drie woongelegenheden na het slopen van de bestaande bebouwing
Dossier:  OMV_ 2023136165
Naam:  Fiberklaar
Ligging:  Meysveld ZN te 9280 Lebbeke
Aard:  plaatsen van een technische cabine (Fiberklaar)