Openbare onderzoeken van 04/06/2021 tot en met 03/07/2021

Dossier: OMV_2021081133
Naam: Cassiman Wilfried – Cassiman Michel – Vermoesen Emilia
Ligging: Aalstersestraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard: verkavelen in één lot voor gesloten bebouwing (loten 2, 3 en 4 zijn uit de verkaveling gesloten)