Openbare onderzoeken van 04/11/2022 tot en met 03/12/2022

Bevoegde overheid: het college van burgemeester en schepenen

Openbare onderzoeken van 04/11/2022 tot en met 03/12/2022

Dossier: OMV_ 2022022218
Naam:  JENI HOLDING
Ligging:  Lebbeke, Flor Hofmanslaan ZN
Aard: bouwen van twee industrieel bedrijfsverzamelgebouwen met omliggende wegenis en infrastructuur