Openbare onderzoeken van 05/07/2024 tot en met 03/08/2024

Dossier: OMV_ 2023095573
Naam: De Hauwere nv
Ligging: Brusselsesteenweg 151 te 9280 Lebbeke
Aard: aanleggen van verharding, slopen van gebouw, oprichten van een hoogspanningscabine en exploiteren van een autobusbedrijf