Openbare onderzoeken van 08/01/2021 tot en met 06/02/2021

Dossier: OMV_2020173627
Naam: Jeni Holding
Ligging: Flor Hofmanslaan ZN te 9280 Lebbeke
Aard: bouwen van vier industrieel bedrijfsverzamelgebouwen met omliggende wegenis en infrastructuur