Openbare onderzoeken van 08/05/2023 tot en 06/06/2023

Dossier:  OMV_ 2022168649
Naam:  Picqueur Steffi
Ligging:  Langeroot ZN te 9280 Lebbeke
Aard: regulariseren van loods, afdak, opslagplaats en verhardingen, boomkweken