Openbare onderzoeken van 09/08/2019 tot en met 07/09/2019

Dossier:

OMV_2019096887

Naam: Gemeentebestuur Lebbeke
Ligging: buurtweg nr. 4, langsheen de Laerestraat te 9280 Lebbeke
Aard; aanleggen van een amfibieënpoel