Openbare onderzoeken van 08/09/2023 tot en 07/10/2023

Dossier: OMV_ 2023110663
Naam: Nell Nieuwbouw
Ligging: Stationsstraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard: bouwen van een meergezinswoning met vier woongelegenheden