Openbare onderzoeken van 09/10/2020 tot en met 07/11/2020

Dossier: OMV_2020122891
Naam: Ipon
Ligging: Lindekensstraat ZN – P.F. De Naeyerstraat ZN – Fabrieksstraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard: verkavelen in vierenvijftig loten, kappen van bomen en aanleggen van weginfrastructuur en aanhorigheden
Dossier: OMV_2020100527
Naam: Agri-Profit
Ligging: D’Helst 13 C te 9280 Lebbeke
Aard: exploiteren van een groothandel in mest en sproeistoffen en aankoop, tijdelijke opslag en verkoop van granen