Openbare onderzoeken van 11/09/2020 tot en met 10/10/2020

Dossier: OMV_2020108637
Naam: Heuninck Kenny – De Landtsheer Irina
Ligging: Molenveldstraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard:  bouwen van een open eengezinswoning (lot 1)
Dossier: OMV_2020112051
Naam: Gemeentebestuur Lebbeke
Ligging: Hoogstraat – Kapellenstraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard: uitvoeren van wegen- en rioleringswerken Hoogstraat en Kapellenstraat (deel)
Dossier: OMV_2020112412
Naam: Jeni Holding
Ligging: Flor Hofmanslaan ZN te 9280 Lebbeke
Aard: bouwen van vier industrieel bedrijfsverzamelgebouwen met omliggende wegenis en infrastructuur