Openbare onderzoeken van 12/02/2021 tot en met 13/03/2021

Dossier: OMV_2020160605
Naam:

Devillé Véronique

Ligging:

Aalstersestraat 75

Aard: verkavelen in één lot