Openbare onderzoeken van 13/05/2022 tot en met 11/06/202

Dossier: OMV_2022052141
Naam: Mannaert Thierry – De Saedeleir Hilde
Ligging: Korte Minnestraat 50 te 9280 Lebbeke
Aard: regulariseren van een uitbreiding van een eengezinswoning
Dossier: OMV_2022049902
Naam: Piessens Kenneth
Ligging: Langestraat 75 te 9280 Lebbeke
Aard: herverkavelen van lot 2 in kader van twee gesloten bebouwingen