Openbare onderzoeken van 13/10/2023 tot en 11/11/2023

Dossier:  OMV_ 2023114553
Naam:  De Muyt Robrecht
Ligging:   Poelstraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard: verkavelen in vier loten voor halfopen bebouwing