Openbare onderzoeken van 15/11/2019 tot en met 14/12/2019

Dossier: OMV_2019136213
Naam: Walraevens Tom
Ligging: Stationsstraat 112-114 te 9280 Lebbeke
Aard: regulariseren van zes parkeerplaatsen