Openbare onderzoeken van 16/10/2020 tot en met 14/11/2020

Dossier: OMV_2020132940
Naam: Robberecht Gert
Ligging: Lindekensstraat 52 te 9280 Lebbeke
Aard: regulariseren van parking