Openbare onderzoeken van 18/11/2022 tot en met 17/12/2022

Dossier:  OMV_ 2022135907
Naam:  ADHD
Ligging:  Nieuwstraat 83 te 9280 Lebbeke
Aard: regulariseren van een zandpiste en wandelpiste
Dossier:  OMV_ 2022143776
Naam:  Schoukens Steven
Ligging: Bellestraat 104 te 9280 Lebbeke
Aard: bijstellen van verkaveling met betrekking tot de bouwvrije stroken en bouwbreedte van lot 2