Openbare onderzoeken van 18/12/2020 tot en met 16/01/2021

Dossier: OMV_2020156317
Naam: Evillas
Ligging: Oudebaan 6 te 9280 Lebbeke
Aard: bouwen van vier meergezinswoningen met in totaal vierendertig woongelegenheden met ondergrondse parking, bijgebouwen en buitenaanleg
Dossier: OMV_2020165868
Naam: Lievens Bart
Ligging: Baasrodestraat 146 te 9280 Lebbeke
Aard: aanleggen van een zwembad
Dossier: OMV_2020167614
Naam: Coppens Michèle
Ligging: Gehuchtveldstraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard: overwelven van een baangracht