Openbare onderzoeken van 20/10/2020 tot en met 18/11/2020

Dossier: OMV_2019101093
Naam: Garage Gebroeders Van Damme nv
Ligging: Nieuwstraat 68 te 9280 Lebbeke
Aard: exploiteren van een garage