Openbare onderzoeken van 21/06/2024 tot en met 20/07/2024

Dossier:  OMV_ 2024075167
Naam:  De Meersman Michael – Van de Walle Keshia
Ligging:  Olmendreef 10 te 9280 Lebbeke
Aard: bouwen van een halfopen eengezinswoning (lot 1)
Dossier:  OMV_ 2024069923
Naam:  De Smedt Jan - De Smedt Dirk
Ligging:  Rooien 69 te 9280 Lebbeke
Aard: verkavelen in vier loten
Dossier:  OMV_ 2024054099
Naam:  Van Ransbeke Johan
Ligging: Processieweg 15 te 9280 Lebbeke
Aard: regulariseren van een kelderruimte onder de vrijstaande garage, plaatsen van een septische put en verplaatsen van het vergunde paardenschuilhok