Openbare onderzoeken van 23/09/2022 tot en met 22/10/2022

Dossier: OMV_ 2022088386
Naam: De Smedt Jerry
Ligging: Lebbeke, Binnenstraat ZN
Aard: bouwen van een open eengezinswoning met wegenis
Dossier:  OMV_ 2022092679
Naam:  GM DERDE
Ligging:  Lebbeke, Dendermondsesteenweg ZN
Aard: bouwen van een meergezinswoning met drie woongelegenheden
Dossier:  OMV_ 2022118842
Naam: Ndougoua Nadege
Ligging: Lebbeke, Ziekhuisveldbaan 5
Aard: regulariseren van een verbouwing
Dossier: OMV_ 2022120809
Naam: Berg Real Estate
Ligging: Lebbeke, Vredesstraat ZN/Centrumstraat ZN
Aard: bouwen van een tweewoonst (lot 5)
Dossier:  OMV_ 2022096121
Naam:  Van den Broeck Erna
Ligging:  Lebbeke, Poelstraat 19
Aard: verkavelen in vijf loten voor halfopen bebouwing