Openbare onderzoeken van 24/09/2021 tot en met 23/10/2021

Dossier: OMV_2021144133
Naam: Vercruyssen Paeter – Van Driessche Manon
Ligging: Olmendreef 18 te 9280 Lebbeke
Aard: bouwen van een halfopen eengezinswoning (lot 5)
Dossier: OMV_2021139277
Naam: Debaveye Jean-Pierre
Ligging: Stationsstraat 14 te 9280 Lebbeke
Aard:  regulariseren van gewijzigde positie van vergund compensatievolume en regulariseren van de wijziging van vergunde grasdallen naar klinkerverharding