Openbare onderzoeken van 27/12/2019 tot en met 25/01/2020

Dossier: OMV_2019107694
Naam:  R. De Wilde en zonen
Ligging: D’Helst 11 
Aard: hernieuwen van een vergunning voor het exploiteren van een betoncentrale en handel in bouwmaterialen