Openbare onderzoeken van 31/10/2019 tot en met 29/11/2019

Dossier: OMV_2019128167
Naam: Atrium Mortis Events
Ligging: Rossevaalstraat 73 te 9280 Lebbeke
Aard: wijzigen van bestemming: verbouwen van magazijn naar escaperoom
Dossier: OMV_2019130817
Naam: Van Avermaet Johan
Ligging: Wiezeplein 7 te 9280 Lebbeke
Aard: bouwen van een garage met carport
Dossier: OMV_2019133068
Naam: Nyandag Enkhjtuya
Ligging: Duivenkeetstraat ZN te 9280 Lebbeke
Aard: vellen van zevenentwintig populieren
Dossier: OMV_2018025123
Naam: Prakto
Ligging: Langestraat 104 te 9280 Lebbeke
Aard: produceren van gastanken