Petra Van den Berghen

Petra Van den Berghen ° Vilvoorde 15-06-1971

Mijn werk is een constante zoektocht naar “de complexiteit van eenvoud.”

Het is een balanceren naar evenwicht tussen een omschrijving en de kern,

een streven naar het authentieke, de kracht van eenvoud die schoonheid impliceert.

Het is door het creëren van sferen dat ik de toeschouwer uitnodig om mee te stappen in mijn

verhaal, langs tactiele woorden, komma’s en spaties, met witruimte voor eigen interpretatie.