Ploegbaas D4-D5 - voltijds - contractueel

aanwerving/bevordering en aanleg wervingsreserve voor 2 jaar

Als meewerkend ploegbaas groendienst sta je in voor het organiseren en coördineren van de taken (aanplanting en onderhoud groen, zwerfvuil, sluikstorten, begravingen en bestrijding ongedierte), het leiding geven aan de medewerkers van de groendienst en de opvolging van de sociale werkplaatsen. Je bent in staat om een onderhoudsplanning op te stellen voor het groenpatrimonium en een dagdagelijkse planning op te volgen en bij te sturen waar nodig, in samenwerking met de werkleider en collega-ploegbaas.
Je geeft advies m.b.t. het juiste gebruik van machines, materialen, producten en signaleert onregelmatigheden, defecten en klachten. Je ziet toe op de naleving van de interne regels, afspraken en op de naleving van de regels inzake welzijn op het werk, gezondheid en veiligheid.
Je hebt een brede kennis van alles wat met groenaanleg en onderhoud te maken heeft, met oog voor de hedendaagse prioriteiten zoals onderhoudsvriendelijke aanleg, pesticiden-vrij onderhoud, gebruik van ecologisch interessante plantensoorten,…
Je bent bereid om naast deze taak polyvalent te worden ingezet bij het onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur en het gemeentelijk patrimonium, steeds in functie van de dienstnoodwendingen.

Profiel

Bevorderingsvoorwaarden (enkel voor interne kandidaten die voldoen aan de onderstaande voorwaarden):

 • Statutair zijn aangesteld of contractueel zijn aangesteld na deelname aan een volledige examenprocedure (cfr. artikel 124 van de rechtspositieregeling)
 • Titularis zijn van een graad D1-D3
 • Ten minste 3 jaar graadanciënniteit hebben
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Een gunstig evaluatieresultaat gekregen hebben voor de laatste periodieke evaluatie
 • Slagen voor een vergelijkende selectieprocedure

Aanwervingsvoorwaarden (voor externe kandidaten of voor interne kandidaten die niet voldoen aan de bevorderingsvoorwaarden):

 • Minimum 3 jaar relevante beroepservaring hebben in leidinggeven/aansturen van een team (toelichten in cv/motivatiebrief)
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Slagen voor een vergelijkende selectieprocedure

Wij bieden

 • Een voltijdse functie met een contract van onbepaalde duur
 • Aanleg wervingsreserve geldig voor 2 jaar
 • Volledige overname van ervaring in de openbare sector; overname van max. 12 jaar functierelevante beroepservaring in de privé of als zelfstandige
 • Een aantrekkelijk verlofstelsel (30 dagen verlof – vanaf 5 jaar anciënniteit 35 dagen verlof)
 • Loon en extralegale voordelen:
  • loon niveau –D4-D5 – min. 2451 euro bruto/maand en max. 3452 euro bruto/maand
  • maaltijdcheques (7,5 euro, waarvan 1,09 euro persoonlijke bijdrage)
  • fietsvergoeding (0,24 euro/km)
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • opbouw tweedepensioenpijler

Procedure

 • Een schriftelijke proef (30% van de punten) die bestaat uit een competentieproef: de kandidaat wordt geconfronteerd met een probleemsituatie (m.b.t. de inhoudelijke en organisatorische werking van de dienst of afdeling) die zich tijdens de latere uitoefening van de functie kan voordoen. De kandidaat tracht een oplossing uit te werken, waarbij de competenties vereist voor de functie op basis van de functiebeschrijving en het competentieprofiel worden getoetst.
 • Een praktische proef (30% van de punten).
  De kandidaten moeten één of meer proeven doen in overeenstemming met de opdrachten zoals omschreven in de functiebeschrijving. Aan de kandidaten kan worden gevraagd tijdens de uitvoering van de praktische proef mondelinge toelichting te geven over de werkwijze, gebruikte technieken, werktuigen, toepassing veiligheidsvoorschriften en beschermingskledij.
 • Een mondelinge proef (40% van de punten).
  Deze selectietechniek beoogt de evaluatie van de overeenstemming van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie, evenals van zijn motivatie, van zijn persoonlijkheid, eventuele werkervaring, vakkennis en van zijn interesse voor het werkterrein. De geselecteerde competenties worden grondig bevraagd.

Bij elk examengedeelte (schriftelijke proef, praktische proef en mondelinge proef) wordt geëlimineerd. Om als geslaagd te worden beschouwd, moeten de kandidaten desgevallend voor elke selectietechniek 50 % van de punten behalen en op de gehele examenprocedure 60 % van de punten.

De data waarop de verschillende proeven plaats hebben, zijn momenteel nog niet gekend. Deze data zullen minimaal 14 dagen op voorhand worden doorgeven.

 

Solliciteren?

Solliciteren kan uiterlijk tot en met 31 oktober 2020.

Duidelijk functie vermelden waarvoor je solliciteert.

Sollicitatiebrief met motivatie van eventuele relevante ervaring + cv + kopie van het rijbewijs bij aangetekend schrijven, per gewone post, door persoonlijke overhandiging tegen ontvangstbewijs (Flor Hofmanslaan 1, 9280 Lebbeke) of via e-mail met leesbevestiging (personeelsdienst@lebbeke.be)

Meer info?

Personeelsdienst gemeente Lebbeke - personeelsdienst@lebbeke.be of 052/46 91 04.