Polder Vlassenbroek: Polyvalent onderhoudsmedewerker - Contractueel – niveau D - halftijds

De Polder Vlassenbroek is een openbaar bestuur met zetel te Vlassenbroek, Dendermonde en staat in voor de kwantitatieve waterhuishouding op (delen van) het grondgebied van Dendermonde, Buggenhout en Lebbeke. De polder heeft als taak de zorg voor het beheer, het behoud en het herstellen van de watersystemen overeenkomstig de doelstellingen en beginselen van het integraal waterbeleid.

De Polder Vlassenbroek gaat over tot de aanwerving van een (m/v):
Polyvalent onderhoudsmedewerker
Contractueel – niveau D - halftijds

Belangrijkste resultaatgebieden:

 • Je belangrijkste resultaatgebied is operationeel beheer van de waterhuishouding binnen de omschrijving van de polder. Dit bestaat uit de bediening van de pompinstallaties en de onderhoudswerken en het toezicht aan de sluizen, duikers, waterlopen, afwateringssystemen, dijken, wegenis, enz.
 • Je rapporteert aan en adviseert het Polderbestuur (voorgezeten door de dijkgraaf) op technisch gebied.
 • Je adviseert – vanuit je operationele ervaring - onder meer in verband met de watertoets en je werkt mee aan de opmaak van de bestekken voor het onderhoud van de waterlopen.
 • Je coördineert de werkzaamheden van de Polder.

Voornaamste aanwervingsvoorwaarden:

 • Het gezocht opleidingsniveau is minimaal een 3de graad secundair onderwijs of gelijkwaardig. Houders van een technisch georiënteerd diploma genieten de voorkeur.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Bij voorkeur wonen binnen de omschrijving van de Polder of aangrenzende gemeente, of bereid zijn zich er te vestigen binnen een redelijke termijn.
 • Slagen voor een bekwaamheidsexamen dat bestaat uit een mondeling gedeelte.
 • Houder zijn van een geldig rijbewijs B

Gezocht profiel:

 • Veelzijdig, communicatief en taalvaardig.
 • Zelfstandige natuur, met zin voor initiatief en met een uitermate flexibele ingesteldheid voor taken en werktijden.
 • Basis beheersing van de courante Office-toepassingen.
 • Basiskennis van de wet op de openbare aanbesteding, inzonderheid het uitsturen van de dienstbevelen en nazicht der meetstaten.
 • Affiniteit met de landbouwsector en met de natuur- en milieu gerelateerde aspecten van deze functie.


Aanstelling:

 • Benoeming door het Bestuur van de Polder.
 • Er wordt een wervingsreserve aangelegd voor een termijn van 2 jaar, met mogelijkheid tot verlenging.

Bezoldiging:

Het bruto geïndexeerd voltijds maandsalaris bedraagt minimum 1.929,61 euro en maximum 2655,03 euro (salarisschaal D1-D3). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren relevante werkervaring met een maximum van 15 jaar in rekening gebracht worden. Je salaris wordt aangevuld
met extralegale voordelen, zoals smartphone, kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen en aanvullende pensioenregeling.


Solliciteren:

Stuur je kandidaatstelling/motivatiebrief samen met je curriculum vitae, een kopie van het vereiste diploma en behaalde studiebewijzen naar de heer Wim Debbaudt, dijkgraaf Polder Vlassenbroek. Kandideren kan per e-mail via wim.debbaudt@telenet.be tot en met 31/08/2020.


De volledige aanwervingsvoorwaarden en resultaatgebieden zijn te bekomen via
info@poldervlassenbroek.be - 052/33 33 08 - Broekkantstraat 104 A te Baasrode